La lista presente in questa pagina è un insieme di “dubia”, divisi per argomento, ai quali viene dato un “responsum” esplicito attraverso la consultazione della rivista Notitiae; cliccando sul link riportato dopo ogni "dubia" sarà possibile accedere direttamente al numero della rivista contenente il relativo "responsum" (le due cifre che compongono il link indicano il numero del volume e la pagina di riferimento).

ABLUTIO:
 

-/ digitorum

Utrum ablutio digitorum super calicem, attenta facultate quae fit per Instructionem Alteram non coniungendi pollices et indices post consecrationem, omitti possit? 3/304

Utrum in Missae celebratione ritus "Lavabo" omitti possit? 6/404

ABSOLUTIO: 

-/ super tumulum

De absolutione super tumulum, cfr 1/254

AGNUS DEI: 

-/ exspectare finem an prosequere cum oratione Domine

Utrum celebrans exspectare debeat finem cantus Agnus Dei an prosequi possit cum oratione Domine, Iesu Christe1/141

-/ ad fractionem panis

De "Agnus Dei" ad fractionem panis 14/306

ALTARE: 

-/ benedictio

Num formula benedictionis altarium mobilium parata sit et ubinam inveniatur? 6/263

-/ consecratio

Utrum facienda sit consecratio alicuius altaris, cuius mensa e materia lignea vel ferrea conficiatur? 6/263

-/ crux in altare

Estne adhuc ponenda crux in altare versus populum? 2/290

-/ dedicatio A. et reliquia

De usu condendi reliquias in ritu dedicationis altaris 20/192

-/ in medio ecclesiae

Utrum liceat altare in medio ecclesiae exstruere, ut Missa semper celebretur versus populum? 1/137

-/ osculum

Utrum concelebrantes qui stant circa mensam altaris illud osculentur ad verba "ex hac altaris participatione"? 1/143

-/ portatile

Utrum liceat, donec ecclesia opportune reficiatur, collocare altare portatile, forma simplicis mensae, ante altere maius fixum ex marmore pretioso confectum, ut adhibeatur pro celebratione Missae versus populum? 1/138

Utrum stabiliter exstrui liceat altare portatile ante altare maius ad celebrandam Missam versus populum? 1/251

-/ principale et minus

De altari principali et altari minori, cfr 1/251

-/ salutatio ab altare

An in ecclesiis, ubi altare versus populum non habetur, sacerdos in Missae celebratione dicens: "Pax Domini sit semper vobiscum" et "offerte vobis pacem", se vertere debeat ad populum? 6/264

ANTIPHONA: 

-/ ad introitum

An in ecclesiis, ubi altare versus populum non habetur, sacerdos in Missae celebratione dicens: "Pax Domini sit semper vobiscum" et "offerte vobis pacem", se vertere debeat ad populum? 6/264

ASPERSIO: 

-/ maneat?

Utrum adhuc maneat ritus "Asperges"? 5/403

-/ praesentium in presbyterio 

Utrum liceat aspersionem aquae benedictae facere per modum unius pro omnibus in presbyterio praesentibus, sicut fit pro incensatione iuxta Instructionem n. 36,b? 1/136

AUCTORITAS: 

-/ ad uniformitatem liturgicam

Auctoritas territorialis ad uniformitatem liturgicam obtinendam, cfr 1/254

-/ admittendi linguam vernaculam in liturgia 

Utrum liceat ex arbitrio immutationes inducere in textibus liturgicis lingua vulgari exaratis et a competenti auctoritate approbatis? 2/289

-/ approbatio cantus missae in lingua vernacula

Utrum melodiae pro cantu Ordinarii Missae lingua vernacula a Coetu Episcoporum approbari debeant? 2/339

BACULUS: 

-/ de usu baculi pastoralis

De usu baculi pastoralis 17/231

BENEDICTIO: 

-/ abbatis

Ad ordinem benedictionis abbatis 13/601

-/ cinerum, palmarum, candelarum, - sine missa

Utrum benedictio et impositio cinerum (feria IV cinerum), benedictio et distributio palmarum (dominica in palmis) et candelarum (in Praesentatione Domini) peragi possit sine Missa 10/80

-/ cum pyxide 

Ad benedictionem cum pyxide impertiendam, sacerdos debetne cum velo humerali eam cooperire? 5/327

-/ finalis (ritus conclusionis)

De ritibus conclusionis (in missa) 14/306

-/ finalis et episcopus

Quaenam est formula benedictionis finalis Missae ab episcopo adhibenda? 5/403

-/ finalis missae et expositio Sanctissimi

Utrum benedictio finalis omitti possit, quando benedictio eucharistica immediate sequitur celebrationem Missae? 1/142

-/ finalis cantata?

Utrum in n. 29c Instructionis De Musica in Sacra Liturgia "Formulae Dimissionis" quae cantu sunt proferendae includant etiam benedictionem sacerdotis. 3/300

-/ finalis sollemnior

Quando in fine missae adhibetur formula benedictionis sollemnior vel oratio super populum, quomodo inserenda est in ritibus conclusionis? 6/404

BINATIO: 

-/ et bis communicare

Utrum ministri sacri qui bis in die in Missa concelebrata munere suo funguntur, etiam bis sub utraque specie communicare possint? 1/142

-/ facultas

Utrum facultas concessa religiosis bis celebrandi aut concelebrandi quando cum proprio Ordinario concelebrant, valeat etiam pro eius delegato? 5/403

-/ trinatio/concelebrati/stipendia

2 et 3 missae/ concelebratio/ stipendia/, cfr 1/252

CALENDARIUM: 

-/ anniversarium dedicationis ecclesiae

Utrum anniversarium Dedicationis ecclesiae et sollemnitas transferri possint? 5/404

De celebrationi annuali dedicationis Ecclesiae (cathedralis et propriae) 8/103

An celebrandum sit in tota dioecesi anniversarium dedicationis ecclesiae concathedralis 9/152

Utrum anniversarium Dedicationis ecclesiae cathedralis celebrari possit in dominica temporis "per annum" 11/61

-/ et missa

De missa (in Cal. proprio) 9/151

-/ et Lit. Horarum

De Liturgia Horarum (in Cal. proprio) 9/151

-/ et titulum ecclesiae 

Utrum mutandi sint tituli Ecclesiae qui aliquam difficultatem historicam praebeant aut qui in Calendario generali amplius non habentur? 5/404

-/ praecedentia

Quomodo transferendae sunt sollemnitates quae impediuntur a die liturgico qui praecedentia gaudet 6/405

-/ proprium

Quid sit calendarium proprium 9/151

CANON: 

-/ "Amen" fidelium

Utrum in recitatione Canonis missae elata voce, fideles respondere valeant: Amen? 4/136

-/ de doxologia

De doxologia Canonis proferenda 14/304

-/ de mentione sanctorum

De mentione sanctorum in prece eucharistica 14/594

-/ locus ubi stare debent assistentes

Ubi stare debent assistentes seu capellani in Missa lecta Praelati durante Canone? 1/141

-/ Romanus

Suntne adhuc servandae peculiares formulae Canonis Romani pro missa in Coena Domini? 5/403

-/ secunda prex

De secunda prece eucharistica 8/194

-/ de silentio organi

De silentio organi in Prece eucharistica proferenda 13/94

CAEREMONIARIUS: 

-/ in missa sollemni

Utrum liceat caeremoniario assistere ad librum in Missa sollemni, praesertim durante Canone? 1/141

COLOR IN LITURGIA: 

-/ ruber in Dominica Passionis

Utrum color ruber in Dominica Passionis adhibeatur tantum in processione palmorum? 5/403

COMMUNIO: 

-/ ante missam

Estne probanda praxis distribuendi Commnunionem ante Missam? 1/308

-/ bis communio

Cur duobus tantum diebus licet fidelibus bis ad sanctam Communionem accedere? 1/137

Qui missam celebraverunt possuntne sacram Communionem recipere in Missa conventuali vel communitatis? 11/123

-/ de eodem sacrificio

Utrum conveniat Sacram Communionem habitualiter "de eodem sacrificio" sumere? 2/291

-/ extra missam

Num formulae adhibendae in Communione extra Missam (v.gr. "Confiteor", "Ecce Agnus Dei") sint variatae? 6/264

-/ fragmenta

De fragmentis eucharisticis 8/227

De fragmentis hostiarum 8/195

-/ modus distribuendi

De modo Sacram Communionem Distribuendi 8/343

-/ per mensam altaris

Utrum liceat Sacram Communionem per mensam altaris distribuere? 2/339

-/ post communionem sedere?

An post Communionem fideles sedere debeant necnon 10/407

-/ sub utraque specie

De "fratribus conversis" in ritu Communionis sub utraque specie, cfr 1/143

De communione sub utraque specie presbyterorum ministerium diaconi fungentium, cfr 1/307

Quandonam sacra communio sub utraque specie dari potest sacerdoti qui iam celebravit? 4/133

et diaconus

Diaconus et Communio sub utraque parte, cfr 1/189

Diaconus et distributio communionis, cfr 1/253

-/ verba Quod ore...

Ubi debet celebrans principalis dicere Quod ore sumpsimus.../ Corpus tuum, Domine?, cfr 1/189

CONCELEBRATIO: 

-/ generaliter

De missis concelebratis 14/303

-/ et organaedus

In communitatibus monasticis potestne organaedus sacerdos qui Missam concelebrare cupit, stare ad organum pro liturgia verbi? 5/405

-/ et stipendium

Utrum in concelebratione Missae binatae stipendium percipi possit 11/287

-/ occasione funebrium

Utrum conveniat habere concelebrationem occasione funebrium, loco plurium Missarum singularium quae alicubi durante Missa exsequiali celebrari solent? 1/142

-/ utrum concelebrantes parvos calices adhibere possint

Utrum concelebrantes adhibere possint parvos calices in Missa concelebrata? 1/188

CONFIRMATIO: 

-/ adultis

De confirmatis adultis, cfr 1/143

-/ munus parentum et patrini

De munere parentum et patrini in sacramento confirmationis 20/86

Utrum necesse sit ut patrinus Confirmationis habeatur 11/61

CONSECRATIO: 

-/ "Mysterium fidei" post Consecrationem

Quando nullus fidelis habetur qui acclamationem post consecrationem peragere valeat, debetne sacerdos dicere "Mysterium fidei"? 5/324

-/ quomodo palma manus extenda debeat

Quomodo palma manus extenda est durante verba consecrationis?, cfr 1/143

-/ "virginum"

Quaestiones (7) circa Ordinem Consecrationis Virginum 7/107

CREDO: 

-/ Credo 

Gloria et Credo 14/538

-/ et manus celebrantis

Utrum celebrans, inchoando Credo, adhuc manus extendere debeat? 1/140

-/ in octava Paschae

Utrum Symbolum fidei in octava Pasche sit dicendum, necne? 7/112

-/ quomodo celebrans gerere se debeat

Quomodo celebrans gerere se debeat quando dicitur Credo, cfr 1/252

-/ ubi inchoare liceat

Utrum Credo solummodo ad sedem vel ad altare inchoare liceat, an etiam in ambone vel ad cancellos? 1/140

CREMATIO: 

-/ Crematio

De celebratione exsequiarum pro iis qui proprii cadaveris cremationem elegerint 13/45

DIACONUS: 

-/ de muneribus diaconi in communitatibus sacerdotum

De muneribus diaconi in communitatibus sacerdotum 12/46

-/ de diaconi monitionibus

De diaconi monitionibus 24/152

EVANGELIUM: 

-/ quod sacerodos induere debeat

Utrum diaconus vel alius sacerdos qui Evangelium legit, tantum superpelliceum et stolam aut habitum choralem, si est religiosus, induere possit. 2/30

GENUFLECTIO: 

-/ ministrorum durante communione

De genuflectione ministrorum durante communione, cfr 1/188

-/ ministrorum durante sancta missa

De genuflectione ministrantum durante sanctae missae, cfr 1/254

-/ ad verba: Et incarnatus est

Genuflectio ad verba Et incarnatus est..., cfr 1/252

-/ ad verba: Veni, sancte Spiritus

Genuflectio ad verba Veni, sancte Spiritus..., cfr 1/252

-/ ratio genuflectandi

Quaenam est ratio standi, genuflectandi, sedendi 1/308

GESTUS: 

-/ elevatio et iunctio manuum (in missa)

Elevatio et iunctio manuum (in missa) 14/536

Positio manuum 14/537

-/ inclinationes

Inclinationes (in missa) 14/535

-/ ratio standi, genuflectandi, sedendi

Quaenam est ratio standi, genuflectandi, sedendi 1/308

An post Communionem fideles sedere debeant necnon 10/407

De gestibus et corporis habitibus (in missa) 14/300

-/ percutio pectoris

Percutio pectoris 14/534

HOMILIA: 

-/ de loco homiliae ab episcopo factae

Utrum homilia facta ab Episcopo in celebratione Missae haberi possit ab ipso ad sedem et quidem sedendo 10/80

-/ vel catechesis

Utrum sit contra spiritum Constitutionis, n. 52, ut, loco homiliae, catechetica instructio fidelibus praebeatur? 1/137

-/ utrum diacono liceat habere

Utrum diacono liceat homiliam habere?, cfr 1/187

-/ in missa pro defuncto

Quando missa pro aliquo defuncto celebratur, potestne fieri sermo post Evangelium? 2/30

INCENSATIO: 

-/ acolythorum

De incensatione acolythorum, cfr 1/188

-/ episcoporum

Utrum etiam episcopi concelebrantes incensentur per modum unius? 1/142

-/ in missa

De incensatione (in missa) 14/301

INSTRUMENTA MUSICA: 

-/ Instrumenta musica

De usu instrumentorum musicorum ad cantum in celebratione liturgica supplendum, comitandum vel sustentandum 13/94

-/ de silentio organi in Prece Eucharistica

De silentio organi in Prece eucharistica proferenda 13/94

LECTOR: 

-/ mulier tanquam lector

Utrum in Missa cum participatione mulierum tantum (e.g. in domibus religiosarum) mulier, rite edocta, munus lectoris possit assumere? 1/139

-/ missae deficiente lectore

Quomodo celebrans gerere se debeat in Missis deficiente lectore, cfr 1/251 s.

-/ potest unus omnes partes legere?

Utrum liceat uni tantum lectori omnes partes proprii legere, 2/29

LINGUA: 

-/ vernacula in missis

Lingua vernacula in missis, cfr 1/185

Utrum liceat missam lingua vernacula cantare, 2/240

Utrum melodiae pro cantu Ordinarii Missae lingua vernacula a Coetu  Episcoporum approbari debeant? 2/339

LITURGIA HORARUM: 

-/ a solo celebrata

Utrum in Liturgia Horarum a solo celebrata verba lectionum proferri debeant an sufficiat ea oculis legere? 9/150

-/ et calendarium

Utum religiosi, qui Calendarium proprium habent, Missam et Liturgiam Horarum celebrare possint iuxta Calendarium ecclesiae localis, dioecesis, regionis vel nationis in quibus degunt. 9/151

De Liturgia Horarum (in Cal. proprio) 9/151

-/ et religiosi itinerantes

Utrum religiosi itinerantes teneantur omnes Horas Canonicas, cfr 1/186

-/ de sanctorum celebratione in LH

De sanctorum celebratione in LH 12/46

-/ dispensatio et commutatio

Possunt Ordinarii religiosi dispensare a recitatione Divini Officii, cfr 1/186

De dispensatione vel commutatione quoad Liturgiam Horarum 23/248

-/ hymnum in LH

De Hymnis (in LH) 10/411

-/ in cathedralibus

Quomodo ordinanda sit celebratio Liturgiae Horarum in capitulis cathedralibus 8/192

-/ in lingua vernacula

Utrum liceat lingua vernacula recitare partes officii divini, a communitate religiosa celebrati, quas religiosi laici participant? 2/289

-/ I Vesperae S. Familiae et Bapt. Domini 127; 

Utrum celebrandae sint I Vesperae festorum Sanctae Familiae et Baptismatis Domini? 5/325

-/ Officia parva

Utrum Officia parva abolenda sint, cfr 1/186

-/ responsoria in LH

De responsoriis (in LH) 10/323

-/ ubi Epiphania et Ascensio in dominicam transferuntur

Quomodo ordinanda est celebratio Missae et Officii divini in regionibus ubi sollemnitates Epiphaniae et Ascensionis Domini ac Corporis Christi in dominicam transferuntur? 5/326

LITURGIA VERBIS: 

-/ de loco e quo annuntiatur 

De loco e quo Verbum Dei annuntiatur (in missa) 14/302

-/ in locis quae sacerdote carent

Celebratio Verbi Dei in locis quae sacerdote carent, cfr 1/305

-/ lectiones biblicae

De lectionibus biblicis in missa 8/192

-/ ordo lectionum

Quaedam quaestiones circa usum ordinis lectionum per ferias (3/13):

-/ quid intelligitur pro "diebus ferialibus"?

-/ quando adhiberi potest?

-/ quid faciendum in quibusdam diebus II classis?

De lectionibus proferendis (in missa) 14/303

LOCUS: 

-/ ubi episcopus homiliam facere debeat

Utrum homilia facta ab Episcopo in celebratione Missae haberi possit ab ipso ad sedem et quidem sedendo 10/80

-/ ubi legitur Epistola et Evangelium 48;50; 

De epistola lecta a dexteris celebrantis e Evangelio a sinistris, cfr 1/187

Ubi liceat legere Evangelium?, cfr 1/188

-/ ubi missale et calix poni debet

Ubi missale et calix poni debet pro legenda Ant. et Oratio post Comm., cfr 1/253

MATERIA: 

-/ cerei, candelae

Utrum cerei seu candelae, quae in celebratione Missae super candelabra accensae ponendae sunt, congrua parte cerae apum vel olei olivarum aliarumque plantarum confici debeant 10/80

MATRIMONIUM: 

-/ brevis admonitio

Quinam sit contentus brevis admonitionis in initio ritus Matrimonii, secundum Litt. Apost. Sacram Liturgiam, n. V et Instructionem n. 74,a habendae? 1/137

-/ musica sacra in liturgia m.

De musica sacra in liturgia nuptialis 7/110

MISSA: 

-/ 24 decembris

Quid faciendum pro Rogationibus et Quattuor Temporibus? 5/405

Utrum mane diei 24 decembris celebrari possit Missa de vigilia Nativitatis? 5/405

Utrum Missa "in nocte Nativitatis" celebrari possit vesperae vigiliae eiusdem sollemnitatis 10/80

-/ 7 decembris

Quae Missa celebranda est vespere diei 7 decembris 11/288

-/ campanula in missa

Utrum in Missa pulsanda sit campanula, necne 8/343

-/ cantus

Utrum in missa lecta una alterave pars Ordinarii (Kyrie, Gloria, etc.) aut Proprii (ex. g., Graduale, ant. ad Comm.) cantari possit? 1/136

-/ conclusio

De ritibus conclusionis (in missa) 14/306

-/ coram SS.mo Sacramento exposito

Utrum liceat sacrum litari coram SS.mo Sacramento exposito, in altari portatili, in eodem loco altaris expositionis, sed ab eo distincto 1/251

-/ cum Gloria

Quid intelligendum sit sub nomine "peculiaris celebratio sollemnior" in qua Gloria cantari debet? 6/263

Gloria et Credo 14/538

-/ cum Sanctus canitur

Quid facere debet celebrans, cum Sanctus canitur, cfr 1/252

-/ de memoriis

Utrum in missis de memoriis, orationes super oblata et post communionem, nisi sint propriae, sumi possint etiam e Missis votivis vel ex orationibus votivis ad diversa? 7/112

-/ diaconus et eius assistentia 47; in missa concelebrata

Diaconus et eius assistentia in missa concelebrata, cfr 1/189

-/ dominica

Utrum expressio art. 15 Instructionis: "omnibus qui in domo sunt participantibus" relate ad Missam principalem in die dominica in seminariis et studiorum domibus religiosis, intellegenda sit etiam de moderatoribus et magistris, qui tempore huius Missae in seminario vel domo formationis religiosa manent? 1/136

-/ Dominica Post Nativitatem

Quae missa celebranda est dominica post Nativitatem? 5/325

-/ due missae in seminariis

Duae missae in seminariis, cfr 1/305

-/ exsequialis

Utrum missa exsequialis celebrari possit in Octava Nativitatis et Paschatis 6/263

-/ in circulis feminilibus

De missa celebrata in domibus religiosarum et in scholis pro puellis, cfr 1/187

-/ In Cena Domini

Utrum ad concelebrationem Missae In Cena Domini requiratur licentia Ordinarii? 1/307

-/ In die BMV Reginae Apostolorum

Ad diem celebrationis B.M.V. Reginae Apostolorum 14/52

-/ In vigilia Ascensionis

Abolita Vigilia Ascensionis, quaenam sunt Missa et officium huius diei? 5/325

-/ in monasteriis monialium

Utrum crates aperiri possint, in monasteriis monialium, ad sacros ritus melius participandos, cfr 1/190

-/ ope radiophonica et televisifica

Utrum ope radiophonica vel televisifica transmitti possit Missa momento vel die diverso quo celebrata est? 5/406

-/ pro defunctis (ad diversa altaria celebranda)

Missae pro defunctis ad diversa altaria celebranda, cfr 1/306

Utrum adhuc servandae sint quaedam peculiaritates rubricales in missis defunctorum in diebus ferialibus? 4/136

In precibus eucharisticis II et III, peculiaris formula pro defuncto quando adhiberi potest? 5/325

Num missae pro defunctis, de quibus in n. 337 IGMR celebrari possint etiam in ferris Quadragesimae? 6/264

De peculiari memoria defunctorum pro quibusdam circumstantiis 7/318

De Missis ad diversa et votivis et de missis defunctorum 10/145

-/ pro pueris

Estne spernenda consuetudo Missae cotidiane pro pueris? 11/125

-/ pro surdis

Utrum lingua sic dicta "Per gestus (sin-language)" adhiberi possit in celebratione liturgiae pro surdis? 2/30

-/ quomodo recitare

Utrum liceat sacerdoti celebranti preces secreto dicendas submissa voce recitare? 2/340

-/ ratio standi, genuflectandi, sedendi

Quaenam est ratio standi, genuflectandi, sedendi 1/308

An post Communionem fideles sedere debeant necnon 10/407

De gestibus et corporis habitibus (in missa) 14/300

-/ ubi celebrans debeat manere

Si prima pars missae ad altare peragitur, potestne celebrans semper in medio altaris manere sicut provisum est pro fine missae? 2/29

-/ ubi Epiphania et Ascensio in dominicam transferuntur

Quomodo ordinanda est celebratio Missae et Officii divini in regionibus ubi sollemnitates Epiphaniae et Ascensionis Domini ac Corporis Christi in dominicam transferuntur? 5/326

-/ vespere diei praecedentis

Quaenam missa dicenda est vespere diei praecedentis, cfr 1/307

De missa diei dominicae et festi de praecepto vespere diei praecedentis anticipata 10/222

-/ votiva

In feriis temporis Nativitatis et Paschae possunt dici missae ad diversa vel votivae? 5/323

De Missis ad diversa et votivis et de missis defunctorum 10/145

MISSALE: 

-/ parva missalia

Utrum parva missalia pro fidelibus adhuc sint utilia? 2/31

In hoc discrimine mutationum liturgicarum suntne parva missalia diffundenda? 2/32

Suntne nesessaria parva missalia? 8/195

-/ ubi ponere in altare

Utrum verba Ritus servandi n. 84: "Deinde celebrans, stans in medio, et habens apud se librum..." et n. 85: "stans in medio altaris ante librum dicit..." ita interpretari debeant, ut Missale ponendum sit in medio altaris? 1/142

OFFERTORIUM: 

-/ et praeparatio calicis

Utrum celebrans calicem pro offertorio praeparare possit stans in medio altaris? 1/140

-/ "Oremus"?

Utrum monitio "Oremus" ante Antiphonam ad Offertorium adhuc proferenda sit? 3/303

-/ oblatio panis et vini

Offertorialis ritus ab suppressionem orationum, quae oblationem panis ac vini comitabantur, nonne videtur pauper factum esse? 6/37

Si panis et vinum a fidelibus offeruntur, quomodo componitur praesentatio patenae cum pane, iuxta n. 102 IGMR? 6/404

-/ panis eucharisticus

Quid intelligitur nomine "panis eucharisticus" in n. 283 IGMR? 6/37

-/ significatio

Quaenam est vera significatio ritus offertorii? 6/37

-/ ubi fideles stare debeant?

De offertorio (fideles circum altare sistunt usque ad communionem), hic agendi modus estne conformis spiritui MR? 17/61

ORATIO FIDELIUM: 

-/ diebus ferialibus

Utrum in Missis cum populo celebratis, oratio fidelium sit obligatoria diebus ferialibus? 1/250

-/ formularia

Utrum Ordinario loci liceat conficere pro sua dioecesi formularia Orationis fidelium, an haec facultas exclusive sit penes Coetum Episcoporum nationis? 1/250

-/ intentiones addere

Utrum liceat rectoribus ecclesiarum ad Orationem fidelium intentiones addere, cfr 1/250

-/ quomodo manus tenere

Quomodo celebrans manus tenere debet durante oratione fidelium? 1/140

ORATIO SUPER OBLATA: 

-/ et genuflectio

Utrum diebus ieiunii et in Missis defunctorum genuflectendum sit ad orationem super oblata? 1/140

ORDO: 

-/ Consecrationis virginum

Quaestiones (7) circa Ordinem Consecrationis Virginum 7/107

OSCULUM: 

-/ manus, rerum, anuli

De osculo manus, rerum, anuli Episcopi, cfr 1/185

PRAEFATIO: 

-/ de silentio organi

De silentio organi in Prece eucharistica proferenda 13/94

-/ in lingua vernacula

Utrum liceat dicere praefationem lingua vernacula, cum dialogus ante, et Sanctus post praefationem certo dici possint in lingua populari? 1/140

-/ "propria"

Quandonam quaedam praefatio habenda est "propria"? 5/323

PRECES: 

-/ ad gradus altaris

Utrum omitti possint preces ad gradus altaris, quando Laudes, recitatae a communitate choro non adstricta, Missam immediate praecedunt? 1/139

Utrum preces ad gradus altaris faciendae omitti possint secundum n. 22 Ritus servandi, quando immediate ante Missam ad altare celebrationis, in quo habetir tabernaculum SS. mi Sacramenti, distribuitur sancta Communio? Nam in ritu distributionis iam habetur ConfiteorMisereaturIndulgentiam, quae secus repeti deberent. 1/139

Preces ad gradus altaris, cfr 1/251

-/ Gloria Patri

Utrum ad Gloria Patri, quando in Missa occurrit, adhuc caput sit inclinandum? 1/139

-/ in honorem sanctorum et BMV coram S.S.

Possuntne admitti preces in honorem B.M.Virginis vel Sanctorum durante expositione SS.mi Sacramenti? 4/133

PRESBITERIUM: 

-/ locus pro celebrante

Aliqui sacerdotes putant optimum locum pro celebrante et ministris esse retro, in abside; sed ne altare illos celet, dicunt sedem debere esse in alto positam, saltem tribus gradibus, ut populus eos videre possit et appareat celebrantem vere praeesse. Potestne haec opinio sustineri, praesertim si in ipsa abside ponatur thronus ad exponendam SS. mam Eucharistiam? 1/138

PROCESSIO: 

-/ intra septa ecclesiae? 

Utrum liceat processio cum SS.mo Sacramento intra septa ecclesiae peragere 11/64

-/ sacerdotis et ministrorum

In n. 26 IGMR verba "actionis sacrae" referenda sunt ad processionem sacerdotis et ministrorum vel ad totam celebrationem eucharisticam? 6/404

PROFESSIO: 

-/ qui recepi potest

Utrum professio religiosarum ab Episcopo vel a sacerdote qui celebrationi eucharisticae praesidet recipi possit 11/62

PURIFICATIO: 

-/ post communionis

Utrum celebrans ad digitos purificandos post Communionem adhuc ire debeat ad latus dexterum altaris, an ministrantes ad eum, in medio altaris stantem, accedere possint? 1/141

De vasorum sacrorum purificatione 14/593

Ubi calix necnon vasa sacra purificari debent? (1-3/97, p. 31) De loco ubi calix purificari debet, servetur quae Institutio Generalis Missalis Romani explanat: "[Diaconus post Communionem] calicem ad abacum transfert, ibique ipse vel acolythus purificat atque absterget et de more componit" (n. 204). Similiter in n. 206 Institutionis legimus et n. 165 Caeremonialis Episcoporum, quod hoc in casu dicit: "Distributione Communionis expleta... diaconus vel unus e concelebrantibus... ad abacum purificat patenam vel pyxidem super calicem antequam calix purificetur".

SACRAMENTA: 

-/ celebratio S. in Feria VI in Passione Domini

De celebratione sacramentorum in Feria VI in Passione Domini 13/602

SANCTISSIMUM: 

-/ dum proferuntur conciones (verba, homilia)

Estne apponendum umbraculum ante ostensorium dum proferuntur conciones? 4/135

-/ et celebratio missae

Cum celebratur Missa in altari, posito inter altare maius et populum, potestne asservari SS.ma Eucharistia in altari maiore, etsi celebrans terga vertat SS.mae Eucharistiae? 1/138

-/ expositio bis in die

Utrum liceat, in expositione protracta, SS.mum Sacramentum in tabernaculo recondere plus quam bis in die? 4/135

-/ expositio in fine missae

Expositio SS. mi Sacramenti in fine Missae, cfr 1/253

-/ preces in honorem sanctorum et BMV coram S.S.

Possuntne admitti preces in honorem B.M.Virginis vel Sanctorum durante expositione SS.mi Sacramenti? 4/133

-/ vesperae coram S.S.

Possuntne vesperae cantari coram SS.mo Sacramento exposito? 4/134

-/ votivae (varia)

Utrum Missae votivae de Iesu Christo Summo et Aeterno Sacerdote, de SS.mo Corde Iesu et de Corde Immaculato B.M.V, celebrari possint respective prima feria V, VI et primo sabbato mensis, etsi occurrat memoria obligatoria? 5/404

SIGNUM CRUCIS: 

-/ ad verba "Adiutorium nostrum..."

De signo crucis ad verba "Adiutorium nostrum..., cfr 1/186

SIGNUM PACIS: 

-/ generaliter

De signo pacis 11/226

-/ subdiacono ab episcopo

Signum pacis subdiacono ab Episcopo, cfr 1/307

TABERNACULUM: 

-/ locus tabernaculi

Utrum tabernaculum in latere sinistro altaris versus populum poni possit et in alio latere crux vel liber sacrae Scripturae? 1/138

-/ conopeum et T.

Quoad conopeum et tabernaculum, cfr 1/308

-/ clavis

Quaenam sunt dispositiones quae ad clavem tabernaculi custodiendam attinent (1-3/97, p. 31). Ritus, qui inscribuntur De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, die 21 iunii 1973 promulgati declarant: "Clavis tabernaculi, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, diligentissime custodiri debet a sacerdote qui ecclesiae vel oratorii curam habet, vel a ministro extraordinario cui facultas distribuendi sacram communionem data est" (n. 10). Similiter CIC, can. 938, § 5 statuit: "Qui ecclesiae vel oratorii curam habet, prospiciat ut clavis tabernaculi, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, diligentissime custodiatur".

TEMPUS PER ANNUM: 

-/ exsequiae in Triduo paschali

Quomodo peragendae sunt exsequiae durante Triduo paschali 11/288

-/ feriae in Adventu et Quadragesima

Utrum in sollemnitatibus quae tempore Adventus et Quadragesimae occurrunt facienda sit commemoratio feriae? 5/405

-/ Nativitas-Pascha: et missae ad diversa vel votivae

In feriis temporis Nativitatis et Paschae possunt dici missae ad diversa vel votivae? 5/323

VASA SACRA: 

-/ consecratio

Num in consecratione vasorum sacrorum, quae non e materia aurea sint confecta, adhiberi debeant formulae Pontificalis Romani? 6/263

-/ de calicis velo

De calicis velo 14/594

-/ de purificatione

De vasorum sacrorum purificatione 14/593